Ochrana spotrebiteľa

1. Spotrebiteľská legislatíva

Zákon o mediácii č. 420/2004
Mediácia je mimosúdna aktivita, v rámci ktorej zúčastnené strany pod vedením mediátora riešia konflikt vzniknutý z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediátor, ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba, pomáha obom stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia toho, čo spôsobilo konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

* Najlepší spôsob riešenia spotrebiteľských nárokov. Nahrádza súdne konanie, je vhodný pre menšie prípady: oveľa ľahšie
* oveľa rýchlejšie
* a oveľa lacnejšie
Poplatok bežne činí 10% zo sumy sporu. Tieto náklady by mali byť platené spoločne obidvoma stranami. Pred začiatkom mediačného procesu musíte získať kontakt na mediátora. Zoznam mediátorov je na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti

2. Súdne procedúry
Sporná suma Poplatky
10.000 Sk 600 Sk
100.000 Sk 6.000 Sk
300.000 Sk 18000 Sk
Poplatky sú kalkulované pre prvostupňové konanie (bez odvolania).
Napriek všetkému predajca nechce odstrániť vadu? Musíte ísť na súd. Pretože ste nedosiahli dohodu s predajcom alebo poskytovateľom služieb a mediácia nebola úspešná. Spotrebiteľská organizácia vám môže pomôcť pripraviť vaše doklady, aby ste správne začali váš súdny prípad. Ak sporná suma, o ktorú ide, je malá, môžete sa zaobísť bez právnika, ale v komplikovaných prípadoch budete potrebovať pomoc právnikov počas celého súdneho konania. Priemerné trvanie spotrebiteľského súdneho konania je asi 5 mesiacov.

3. Mimosúdne riešenie sporov

* Mimosúdne riešenie, rýchlejšie a bezplatné.
* Rozhodcovské konanie, rozhodnutie je záväzné pre obidve strany sporu.
* Mediácia, nezúčastnená 3. strana pomáha sporným stranám nájsť obojstranne výhodné riešenie. Rešpektovanie tohto riešenia však nie je záväzné.
* Ombudsman, chráni a bráni základné práva občanov a občianske slobody.

TU sa dočítate viac o ochrane spotrebiteľa v rámci Európskej Únie

Rýchle menu

no image O združení

Bližšie informácie o pôsobnosti združenia, jeho aktivitách atď... View More

 
no image Ochrana spotrebiteľa

SK zákony a legislatívne normy EÚ na ochranu spotrebiteľa… View More

 
no image Časté otázky

Spotrebiteľské situácie, ktoré sa opakujú častejšie ako by ste chceli. View More

 
no image Kontakt

V prípade nejasností ohľadne Vašich práv sa na nás obráťte ... View More