O nás

Združenie slovenských spotrebiteľov (ZSS) sa založilo dňa 10.2.1990 v bývalej Československej federatívnej republike ako prvá spotrebiteľská organizácia. Zavŕšila sa tak viac ročná snaha skupiny občanov, aby aj na Slovensku fungoval pozoruhodný fenomén trhovej ekonomiky, ktorým je nesporne spotrebiteľské hnutie. Od svojho založenia združenie prešlo niekoľkými vývojovými etapami. Prvá, počiatočná fáza jeho rozvoja, bola do konca novembra 1993. Združenie fungovalo na úplnej dobrovoľnej základni. Ročné rozpočty boli minimálne, nechýbalo nadšenie ale ani chyby tak typické pre všetky začiatky. Druhá etapa trvala od decembra 1993 prakticky až do konca roku 1995. V tomto čase sa realizoval spoločný finančný projekt nášho združenia a nemeckého Pracovného spoločenstva spotrebiteľských zväzov (AgV) pod názvom: Budovanie spotrebiteľskej organizácie v SR. Z jeho finančných prostriedkov a tiež s podporou nemeckého a slovenského ministerstva hospodárstva vytvorilo ZSS svoje koordinačné centrum v hlavnom meste a štyri regionálne poradenské spotrebiteľské centrá. Položili sa tak základy pre potenciálne profesionálne fungovanie spotrebiteľských organizácií v budúcnosti. Obdobné projekty boli ešte v Poľsku a Maďarsku, pričom sa vo všetkých troch krajinách potvrdilo, že aj v strednej Európe môžu intenzívne vyvíjať spotrebiteľské organizácie svoju činnosť. Dnes napríklad má ZSS 12 väčších poradenských stredísk. V našej organizačnej štruktúre má špecifické postavenie Spotrebiteľský inštitút, ktorý pôsobí ako odborný klub ZSS. Jeho členmi sú hlavne profesori Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sídlom inštitútu je centrum pre ďalšie vzdelávanie tejto univerzity. Združenie slovenských spotrebiteľov vytvárajú jednotlivci, spotrebiteľské skupiny alebo kluby, ako aj regionálne organizácie. Niektoré z nich majú a ďalšie nemajú vlastnú právnu subjektivitu. Organizačné zložky združenia sú vytvorené vo viac ako polovici terajších okresov Slovenskej republiky, ktorá má 5,3 mil. obyvateľov. Členské zhromaždenie a Rada ZSS sú jeho vrcholovými orgánmi. Združenie si získalo určitú pozíciu na centrálnych a regionálnych orgánoch štátnej správy a tiež vo viacerých obciach. Jednoznačne sme nespokojní s tým, aké má zatiaľ združenie postavenie v povedomí občanov ako spotrebiteľov. Združenie bolo od roku 1991 korešpondujúcim a od roku 1994 je riadnym členom organizácie Spotrebitelia medzinárodne (CI). Medzinárodnú spoluprácu rozvíjame hlavne so susediacimi krajinami CEFTA – s Poľskom, Maďarskom, Českou republikou a potom s Ukrajinou. Realizovali sme viac nadnárodných projektov. Zúčastnili sme sa aj na dvoch predchádzajúcich kongresoch CI.